Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Váš zdroj IT

Presvedčte sa o kvalitách softvéru vyvíjaného na mieru.

Symbol plávajúcej plachetnice v našom logu nie je náhodou. Svet informačných technológií sa čoraz viac stáva oceánom možností, po ktorom sa plavíme na jednej palube s našimi klientmi a partnermi. Pridajte sa k nám a naša posádka vám pomôže bezpečne zdolať vytýčené ciele.

Spoločnosť sa vydala na svoju prvú plavbu 12.11.1993. Jej cieľom bola trvalá spokojnosť zákazníka a táto hodnota sa stala naším záväzkom.

Starosti s prevádzkou a údržbou informačných technológií prenechajte nám.

Outsourcing IKT služieb (informačno komunikačných technológií) nie je len "trendy", výstrelkom súčasnej doby. Je možnosťou - aktuálnou potrebou - z pohľadu zamerania podnikových činností a myslenia na kľúčové oblasti, pričom podporu IKT je možné realizovať nákupom od špecializovaného externého dodávateľa. Chceme sa stať Vašim IT oddelením. Spoľahlivosť, kvalita, odbornosť, kreativita ale najmä efektivita vynaložených prostriedkov sú pre nás dôležité parametre pre dodávku každej IKT služby.Novinky

10.júna 2020 00:00

eColko - novinky 2020

ePečať

Integrácia HW/SW riešenia umožňuje automatizáciu elektronického podpisu, hromadné podpisovanie a odosielanie colných dokladov bez zásahu operátora do podateľne Finančnej správy. ePečať je možné využiť aj v iných informačných systémoch pre podpisovanie dokumentov. Subdodávateľom je certifikovaná spoločnosť Ditec.

 

D.Bulk Signer

Integrované SW riešenie umožňuje hromadné podpisovanie colných dokladov pri odosielaní do podateľne Finančnej správy. Subdodávateľom certifikovaného modulu je spoločnosť Ditec Commerce.

 

Automatizácia preclievania pri Exporte

Preclievanie dokumentov prakticky bez zásahu obsluhy, ktorá je informovaná o priebehu colného konania prostredníctvom dashboard a notifikovaná o potrebným manuálnych zásahoch požadovaných finančnou správou a o prípadných anomáliách procesu colného konania prostredníctvom eMail a SMS správ. Automatizáciu je možné v prípade dostatočných zdrojov údajov aplikovať aj na iné colné režimy. (Proces obsahuje automatizáciu komunikácie s ERP, či inými systémami ako nakládka, doprava a v neposlednom rade s FS , ďalej je to automatické vytvorenie a kontrola dokladov, podpísanie a odoslanie do podateľne FS s monitorovaním priebehu colného konania s notifikáciou o stavoch dokladov, vrátane automatizovaného importu správ o prestupe štátnej hranice, či ukončení režimu a následného exportu správ o stave vybavenia podania do ERP, či iných externých systémov.)

 

Prílohy

Umožňuje pripojenie elektronických príloh pri odosielaní colných dokladov do podateľne FS.

 

Mailer

Automatické zasielanie emailových notifikácií o kľúčových operáciách a stavoch priamo z eColko na základe individuálne definovaných podmienok.

 

SMS notifikácia

Informácie o vybraných (kritických) stavoch spracovania dokladov.