Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články
2/3  spolu: 23
30.augusta 2012 12:14, emil
Zabezpečuje správu dokladov v „režime“ Dočasného uskladnenia s odpisom, na úrovni tovarových položiek. Disponibilné položky tranzitov umožňujú následné generovanie dokladov JCD, MCK a Tranzit. Alternatívne je k dispozícii manuálna správa relačných dokladov. Súčasťou funkcionality je komplexná evidencia relácií dokladov a ich položiek.
 
26.apríla 2012 00:00, vlado
Predmet outsourcovania IKT popisuje dokument - zmluva SLA.
Jej účelom je popis poskytovaných služieb a úrovne garantovanej kvality.
25.apríla 2012 11:28, emil
Skúste si dať otázku v akom stave je váš podnikový majetok ?
...ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď.
16.apríla 2012 10:03, emil
CRM (Custom Relationship Management) je plánovite realizovaná
stratégia pre riadenie podnikových interakcií so zákazníkmi, klientmi
a riadenie obchodných príležitostí.
13.apríla 2012 13:43, emil
Využitím outsourcingu IKT klient získava požadovanú kvalitu služieb
pri nižších nákladoch, pretože poskytovateľ outsourcingu dokáže svoje
náklady rozložiť medzi viacero prijímateľov služieb.
11.apríla 2012 10:38, emil
Od eCOLKO verzia 5.2.7 bola pridaná (komplexnejšie dopracovaná) funkcionalita podávania dokladu T2L.
19.januára 2012 10:50, emil
Uvádzame ďalší článok zo série:
"Očakávané zmeny v elektronizácii colného konania"- MCC
19.januára 2012 10:41, emil
Uvádzame ďalší článok zo série:
"Očakávané zmeny v elektronizácii colného konania" - EMCS
19.januára 2012 10:26, emil
Uvádzame ďalší článok zo série: "Očakávané zmeny v elektronizácii colného konania"
19.januára 2012 10:16, emil
V snahe poskytovať obchodnej verejnosti aktuálne informácie s oblasti colného konania, pripravili sme sériu článkov na tému
"Očakávané zmeny v elektronizácii colného konania".
Prvá téma ktorou otvárame túto sériu je: ICS (Import Control System) / Dovoz
2/3  spolu: 23