Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články > Outsourcing správy IKT – teória alebo reálna výhoda

Outsourcing správy IKT – teória alebo reálna výhoda

Využitím outsourcingu IKT klient získava požadovanú kvalitu služieb
pri nižších nákladoch, pretože poskytovateľ outsourcingu dokáže svoje
náklady rozložiť medzi viacero prijímateľov služieb.

Základné rozhodnutie

IKT - Informačno Komunikačné Technológie sa stali samozrejmou súčasťou prostriedkov podporujúcich podnikanie v akejkoľvek oblasti. IKT je dnes už obvyklý názov pre pomenovanie „Výpočtová technika“, používané v minulom období. Prostriedky IKT prinášajú mnoho pozitívnych prínosov a efektov, na druhej strane si vyžadujú adekvátne investície do  údržby a inovácií. S rastúcim výkonom IKT rastú aj nároky na zvládnutie jej servisu. IKT obvykle obsahuje hardvérové a softvérové prvky od viacerých dodávateľov.

 

Vzniká problém -  ako celý tento zložitý systém udržiavať pri zachovaní kvality a primeraných nákladov? Tento problém je možné riešiť vlastnými zdrojmi, alebo využiť služby firiem poskytujúcich outsourcing správy IKT (vykonávanie servisu externým dodávateľom). 

V prípade využitia vlastných zdrojov vzniká problém z rozmanitosťou kvalifikácie pracovníkov (od komunikačných zariadení, severov, koncových klientov až  po programovanie a potrebu on-line reakcie na nové podnikové požiadavky ) a s ich adekvátnym využitím tak, aby sa nenachádzali väčšinu času v pohotovostnom režime, pričom využiteľnosť konkrétnej kvalifikácie je v niektorých prípadoch na úrovni 8 človekohodín mesačne.

Venujte sa svojmu biznisu

Absolútne výhodným riešením je outsourcing IKT pre podniky u ktorých portfólio produktov nespadá do kategórie informačných systémov. Je na mieste sa zamyslieť ,koľko vzácneho času a prostriedkov treba venovať údržbe IKT v požadovanej výkonnosti a kvalite. Toto zamyslenie môže viesť k zaujímavým a prekvapivým zisteniam.

Čo možno očakávať

Úspora nákladov - priebežné budovanie a  vzdelávanie vlastného servisného tímu si vyžadujú značné priame investície. Vznikajú aj ostatné réžijné náklady a nezanedbateľné sú aj náklady manažmentu. Využitím outsourcingu klient získava požadovanú kvalitu služieb pri nižších nákladoch, pretože poskytovateľ outsourcingu dokáže svoje náklady rozložiť medzi viacero prijímateľov služieb.

Komplexnosť  - pokrytie všetkých prvkov IKT, vrátame počítačov, sietí, softvéru od rôznych dodávateľov zároveň s poradenstvom a expertnými službami.

Odbornosť - servis IKT vykonáva tím skúsených servisných odborníkov - technikov. Technici sú priebežne školení a certfikovaní pre rôzne oblasti IKT a neposlednom rade majú skúsenosti z rôznych prevádzok IKT.

Dostupnosť - služby servisu je možné zafixovať hlavne pre kritické časti IKT životne dôležité pre chod podniku. Dovolenkové obdobie? žiadny problém - služby je možné poskytnúť aj mimo riadny pracovný čas klienta.

Rozvoj - dodávateľ outsourcingu sleduje nové trendy v oblasti informačných technológií a musí byť pripravený na všetky novinky a zmeny v tejto oblasti. Klient môže počítať tak s návrhmi na zvýšenie výkonnosti IKT ako aj s novými víziami rozvoja do budúcnosti.

Stabilita a prevencia- každá zo zmluvných strán si želá aby porúch a incidentov bolo čo najmenej a dodávateľ servisu vykoná maximum pre dosiahnutie tohto cieľa. Outsourcing servisu IKT znižuje riziko výpadku kľúčových prvkov. Monitoring IKT predchádza výpadkom a umožnuje plánovať obnovu alebo rozšírenie prostriedkov IKT.

Na koho sa obrátiť

Spoločnosť dFlex Nitra spol.s r.o. má dlhodobé skúsenosti s poskytovaním outsourcingu správy IKT. Tím expertov je pripravený riešiť nielen prevádzku IKT, ale aj navrhovať nové optimalizované riešenia a  pripraviť štúdie realizovateľnosti.

Bezplatná konzultácia

V prípade záujmu využite možnosť úvodnej bezplatnej konzultácie pre vyhodnotenie vášho IKT a predbežný návrh jeho optimalizácie.

emil  | 13.4.2012, 13:43