Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články > Starostlivosť o majetok podniku – zodpovednosť alebo vabank

Starostlivosť o majetok podniku – zodpovednosť alebo vabank

Skúste si dať otázku v akom stave je váš podnikový majetok ?
...ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď.

Samozrejme že problém stavu majetku nie je jednoduché  popísať jednou vetou, alebo ukazovateľom. Pýtajte sa teda ďalej:

 

 • Aké sú náklady na správu majetku a spotrebu energií a médií ?
 • Máme poruke všetky zmluvy, plány a ostatné dokumenty súvisiace s majetkom ?
 • Vieme sledovať plnenia požiadaviek na služby ?
 • Máme prehľad o úlohách a ich termínoch ?
 • Aká je efektivita riadenia služieb a nájomných vzťahov ?
 • Vlastníme know-how správy majetku a legislatívnych povinností ?

Pokiaľ je Vaša odpoveď na niektorú z týchto otázok NIE , je najvyšší čas venovať vášmu majetku viac zaslúženej pozornosti.

 

Riešenie má názov Facility Management

FM (Facility Management) je riadenie prevádzky, investícií a majetku na základe exaktných podkladov za účelom efektívneho naplnenia podnikových cieľov.  Iná definícia hovorí, že FM je integrácia procesov v rámci organizácie na zabezpečenie a rozvoj dohodnutých služieb, ktoré podporujú a zvyšujú efektivitu vlastných základných činností organizácie. FM je komplexný ekonomicko – prevádzkový manažment.

Kde sa v týchto definíciách nachádza náš majetok ?  Nachádza sa v centre záujmu a teda v centre, kam smerujú všetky vedľajšie definované procesy tak aby majetok / zariadenia efektívne slúžili svojmu účelu.

 

FM podľa oblastí záujmu

Majetok – Priestor a infraštruktúra

 • Ubytovacie a priestorové služby (nehnuteľnosti)
 • Pracovisko
 • Technická infraštruktúra
  • Budovy a Zariadenia
  • Inžinierske siete
 • Upratovanie a čistenie

Pracovníci a Organizácia

 • Zdravie, bezpečnosť a ochrana
 • Starostlivosť o užívateľov majetku a súvislých služieb
 • IKT (informačná a komunikačná technológia)
 • Logistika

FM v podnikovej praxi


Ak by sme chceli hodnotiť aktuálnu úroveň podniku, stupeň plánovitej implementácie Facility Managementu môže byť dôležitým indikátorom aj s ohľadom na to že vyšší stupeň riadenia FM kráča ruka v ruke s vyšším stupňom celkovej kvality a bonity podniku.
V súčasnosti si len ťažko predstavíme podnik, ktorý by nemal problematiku evidencie majetku riešenú minimálne v rozsahu vyžadujúcom platnou účtovnou legislatívou. Existujú však aj legislatívne predpisy vyžadujúce operácie s majetkom v závislosti od jeho charakteru a času (napr. rôzne kontroly a revízie). Tu sa už dostávame k problematike plánovania procesov ktoré sa budú nad majetkpm vykonávať. Členenie majetku z pohľadu udržania čo najlepšej kondície a maximálnej životnosti pri minimálnych nákladoch je závislé od nových pohľadov na problematiku ktoré prináša práve kvalitný FM.

Nastavenie podnikového FM

Zavedenie FM v podniku si vyžaduje zásadné rozhodnutia a nastavenia štruktúry majetku a procesov:

 • Skupiny majetku, typy majetku
 • Procesy viazané na typ majetku
 • Udalosti a veličiny ktoré spúšťajú procesy

Plánovanie

Na základe nastavených parametrov FM sú činnosti s majetkom plánované v správnom čase a rozsahu.


Dispečing

Realizácia naplánovaných činností podlieha neustálej kontrole. Zadané úlohy sa musia dostať k riešiteľom načas a musia obsahovať všetky potrebné informácie.

Dokument manažment

Centralizovaná správa dokumentov je základom moderného systému FM. Optimálnym riešením je elektronizácia dokumentov s online prístupom podľa definovaných užívateľských práv.

fm-co-sa-deje

 

Štruktúra majetku pokrýva celé spektrum rôznych technológií s odlišnými nárokmi na údržbu a kontrolu.

fm-otazniky

 

Odpovede na mnoho otázok v súvislosti so správou majetku nájdete v podnikovom systéme FM.

 

Chcem zaviesť FM v podniku – na koho sa obrátiť

Spoločnosť dFlex Nitra spol. s r.o. poskytuje riešenie systému FM postaveného na báze intranetového podnikového portálu. Okrem samotného systému FM poskytneme poradenstvo a pomoc pri zavedení FM a nastavení parametrov FM podľa konkrétnych požiadaviek daného podniku.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach FM

emil  | 25.4.2012, 11:28