Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články > Dočasný sklad v eColko

Dočasný sklad v eColko

Zabezpečuje správu dokladov v „režime“ Dočasného uskladnenia s odpisom, na úrovni tovarových položiek. Disponibilné položky tranzitov umožňujú následné generovanie dokladov JCD, MCK a Tranzit. Alternatívne je k dispozícii manuálna správa relačných dokladov. Súčasťou funkcionality je komplexná evidencia relácií dokladov a ich položiek.

Dočasný sklad – modul realizovaný ako integrálna súčasť modulu eTranzit.


Zabezpečuje  správu dokladov v „režime“ Dočasného uskladnenia s odpisom, na úrovni tovarových položiek.  Disponibilné položky tranzitov umožňujú následné generovanie dokladov JCD, MCK a Tranzit. Alternatívne je  k dispozícii manuálna správa relačných dokladov. Súčasťou funkcionality je komplexná evidencia relácií dokladov a ich položiek.

 

Naskladnenie tovaru do dočasného skladu:

  • Automatické naskladnenie – uskutočňuje sa na základe nastavenia konfigurácie po prijatí správy SK025 – Oznámenie o uvoľnení tovaru.
  • Manuálne naskladnenie – tovar sa po vykládke a dodaní správy SK025 presunie do stavu Oznámenie o uvoľnení tovaru. Používateľ môže zvoliť presun konkrétneho tranzitu do dočasného skladu.

docsklad

 

 

Uvoľnenie tovaru v dočasnom sklade:

Používateľ môže z naskladnených tranzitných záznamov vybrať zoznam disponibilných tovarových položiek.  Disponibilné položky sú položky, ktoré neboli použité pre generovanie následných dokladov alebo ich manuálne uvoľnenie. Výber položiek do zoznamu môže byť realizovaný nad viacerými tranzitnými vyhláseniami,  pričom na konkrétnom vyhlásení sa môže zobrať len časť položiek.

 

  • Generovanie dokladov – používateľ môže po vybratí položiek do zoznamu zvoliť typ následne generovaného dokladu.  Pre vygenerovaný doklad sa prevezmú hodnoty z pôvodných položiek a doplnia spočítateľné hodnoty na hlavičke dokladu. Položky použité vo vygenerovaných dokladoch sa považujú za uvoľnené a nie sú ďalej disponibilné. V prípade, že generovaný doklad je stornovaný alebo zamietnutý, potom sa položky opätovne uvoľňujú pre použitie v dočasnom sklade.  Ak sú uvoľnené všetky položky tranzitu v dočasnom sklade, potom sa uvoľní aj celý záznam Tranzitu.
  • Manuálne uvoľnenie – používateľ môže zvoliť voľbu manuálneho uvoľnenia disponibilných tovarových položiek. Pri manuálnom uvoľnení je možné zapísať sprievodné údaje, ako napr. čísla následných dokladov a pod.

V prípade záujmu o sprístupnenie modulu Dočasný sklad nás prosím kontaktujte na adrese:

obchod(a)dflexnr.sk


 

emil  | 30.8.2012, 12:14