Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Produkty > Elektronické colné konanie - eColko

Produktová rada eCOLKO

eCOLKO - colné konanie na webe bez obmedzení.

S potešením oznamujeme že aplikácia eColko bola úspešne otestovaná spoločnosťou Microsoft v rámci programu VERITEST.

eColko predstavuje moderné intranetové riešenie ktoré integruje:

- eJCD ako moderný deklaračný modul pre zabezpečenie výmeru a výberu colného dlhu, registráciu tovaru a sledovaniu tovaru pod colným dohľadom
- eOCD poskytuje plnú funkčnosť pre vyplnenie a tlač ostatných colných dokladov: EUR1, ATR, CMR a CIM
- eTranzit pre komunikáciu obchodníka cez Národnú Tranzitnú Aplikáciu s príslušným colným úradom
- eIntrastat pre elektronické podávanie štatistického hlásenia INTRASTAT

Program eColko je zaradený medzi moduly certifikované CRSR pre ECK pri vývoze.

Popis podmienok pre uplatnenie elektronickej komunikácie v colnom konaní nájdete na stránkach Colnej správy:
http://www.colnasprava.sk/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_2S6/_th/J_0_9D/_s.7_0_A/7_0_1SS/_s.7_0_A/7_0_2S6

Čo sa týka obchodnej politiky, je možné využiť 2 spôsoby používania programu, súvisiace s inštaláciou aplikácie.

1.       Lokálna inštalácia – aplikácia je nainštalovaná u zákazníka klienti k nej pristupujú vo firemnej sieti.
Na všetky moduly sa vzťahuje jednotná cenová politika, aktualizácie sú zahrnuté automaticky v cene, používateľ hradí cenu podľa počtu spracovaných dokladov formou mesačnej paušálnej platby. Teda systém NIE JE  závislý na počte pripojených používateľov.

V prípade používania programu eCOLKO na vlastnom hardvéri služba za nadlimitné doklady a položky modulu eIntrastat je bezodplatná.

2.       Portálová inštalácia – zákazník využíva pridelené konto na portáli eColko. K aplikácii pristupujú klienti cez internet.
Pri portálovej inštalácii je možné využiť 2 spôsoby platby:
•         Mesačná paušálna platba, podobne ako pri lokálnej inštalácii
•         Pevná cena za vystavené doklady / položky – zákazník neplatí mesačný paušál za vybratú službu plus nadlimity, ale iba za skutočne vystavené doklady a položky

Čo sa týka počtu pripojených staníc, pri ľubovoľnom spôsobe platby a spôsobe inštalácie je neobmedezený.

Charakteristika riešenia

Elektronická forma podávania deklarácii ekonomickými subjektami · architektúra navrhnutá na báze web - tenký klient - aplikačný server · vytvorenie možnosti pre viaceré subjekty využívať spoločnú databázu · použitie nových technológii výmeny údajov využívajúcich XML správy.

Prínos eCOLKA pre klientov

- elektronická komunikácia s colným úradom
- elektronická komunikácia s bankou
- zjednodušenie prístupu pri podávaní deklarácie
- minimalizovanie administratívnej práce
- dodržiavanie štandardov požadovaných smernicami EÚ
Riešenia prinášajú e-komunikáciu do vzťahu obchodník - colný úrad a do vzťahu obchodník - banka. Pri vývoji sa používajú moderné technológie, ktoré umožňujú pružnú reakciu na budúce zmeny a požiadavky. Produktová rada je vyvíjaná v súlade s požiadavkami EÚ a je určená pre všetky kategórie firiem.

Vyskúšajte si eColko

Program eColko si môžete otestovať priamo z vášho internetového prehliadača: https://www.ecolko.sk/

meno: demo
heslo: demo

Varianty inštalácie - technické podmienky

Portálová inštalácia

Umožňuje pristupovať k internetovému portálu eColko cez internet. Vyžaduje samostatné rýchle pripojenie do internetu (min. 256kbps) a tenkého klienta MS Internet Explorer 6.0 SP1 a vyššieho.

Inštalácia priamo u klienta

Malé kancelárie (1-10 klientov)
- vyžaduje výkonný počítač (Pentium Dual Core, 2GB RAM) + OS Windows XP Professional a vyšší professional OS (nie Home) + databáza MSSQOL Express 2005 SP3 (zdarma) + pripojenie na internet 
Väčšie pracovné skupiny (nad 10 klientov) 
- vyžaduje výkonný server (Xeon procesory), serverový operačný systém MS Windows 2003 R2 SERVER a vyšší + MSSQL SERVER 2005 + pripojenie na internet. Podporovaný je 32 aj 64 bitový operačný systém.

Klientom je bežná pracovná stanica
s MS Internet Explorerom 6.0 SP1 a vyšším, schopná zobrazovať 800x600 bodov v 256 farbách.

Podrobnejší popis funkcionality si môžete stiahnuť tu:
Downloads >>>