Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

eColko - Colný sklad


Je určený prevádzkovateľom súkromného alebo verejného colného skladu (ďalej CS). Obsahuje evidenciu majiteľov tovaru, evidenciu tovarových komodít, potrebných doložených dokladov k nim, evidenciu pohybov na sklade - príjemky, výdajky, a na generovanie JCD z týchto pohybov. Umožňuje samostatne sledovať jednotlivé balenia tovaru (napr. metrážny tovar), taktiež umožňuje sledovanie spotrebnej dane na vstupe a výstupe pri tých druhoch tovaru, kde to legislatíva vyžaduje.

Pre potreby colného úradu je možné programom tlačiť doklady o pohyboch tovaru, zjednodušené colné vyhlásenia, tzv. odpisové listy a samozrejme inventúrne prehľady.

Cenník produktov rady eColko - eColSklad vám poskytneme na požiadanie >>>