Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

eColko - Aktívny zušľachťovací styk


Je modul pre spoločnosti, ktoré nakladajú s tovarom, ktorý je prepustený do režimu Aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia. AZS slúži na evidenciu technicko-hospodárskych noriem spotreby a plánov výroby. Umožňuje vygenerovať výdaj surovín z evidencie surovín a príjemku surovín na sklad s povolením AZS podľa normy.

Cenník produktov rady eColko - eAZS  vám poskytneme na požiadanie >>>