Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

eJCD


Nový moderný intranetový deklaračný modul, ktorý slúži pre zabezpečenie výmeru a výberu colného dlhu, registráciu tovaru a sledovaniu tovaru pod colným dohľadom. Elektronická komunikácia umožňuje aktuálny kontakt špedičných firiem s príslušným colným úradom.

Pri vývoji eJCD spoločnosť vychádzala z bohatých skúseností, ktoré získala pri vývoji a prevádzkovaní aplikácie Deklaračný modul - COLKO.

Objednávkový formulár

spolu s inými zaujímavými dokumentmi si môžete stiahnuť tu:
Downloads >>>