Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Produkty > Elektronické colné konanie - eColko > Fakturácia služieb

Fakturácia služieb

Modul Fakturácia služieb deklarácie umožňuje subjektom vykonávajúcim služby deklarácie pre iné firmy pomocou softwaru eColko sledovať a fakturovať svojim klientom prevedené úkony a služby. Prehľadnou a jednoduchou formou eviduje zoznamy klientov, k nim sledované služby a zľavy k daným službám ako aj vygenerované faktúry.
Umožňuje sledovať a meniť stav faktúry počas životného cyklu až po splatenie faktúry.
Súčasťou sú štatistické a manažérske reporty, ktoré môžu slúžiť vedúcim pracovníkom k adektvátnemu nastaveniu parametrov zliav pre jednotlivých klientov a služby.

Základné funkcionality:

  • Evidencia klientov : parametre, základné fakturačné údaje, globálne zľavy. Previazanie na čisleník obchodníkov
  • Číselníky : služby, globálne zľavy, zľavy, špecifické parametre
  • Cenník služieb: modifikovateľný pre jednotlivých klientov
  • Faktúry: generovanie, editácia . Ručné aj automatické vystavenie
  • Platby k faktúram: historická evidencia vyrovnania pohľadávky
  • Stav faktúry: založená, daná na úhradu, čiastočne uhradená, uhradená, po termíne úhrady, stornovaná
  • História: evidencia histórie úkonov
  • Tlačové zostavy, exporty do formátov:  XML, CSV, XLS, WORD

V príprave:

  • B2B: možnosť prepojenia z externými systémami (SAP …)
  • Mail: možnosť mailovania PDF faktúry klientovi

Cenník modulu Fakturácia služieb vám poskytneme na požiadanie >>>