Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

eTRANZIT - Vaša cesta do Národného Centra Tranzitu


Aplikácia zabezpečuje komunikáciu obchodníka cez Národnú Tranzitnú Aplikáciu s príslušným colným úradom . Základnou podmienkou využívania aplikácie je vydanie Povolenia na používanie elektronického colného konania. V súčasnosti platné povolenie bude nahradené novým. Cez výmenu správ odosielateľ i príjemca komunikujú s Národnou Tranzitnou Aplikáciou od začiatku až do ukončenia tranzitnej operácie.

Funkcionality eTranzit:

· Predpríprava deklarácie, možnosť jej uloženia (možnosť použitia normálneho a zjednodušeného postupu) a kontroly správnosti vyplnenia · Možnosť podávania TIR deklarácií.
· Zaslanie korektnej deklarácie do Národnej Tranzitnej Aplikácie
· Tlač Sprievodných Tranzitných dokladov pri Zjednodušenom postupe
· Možnosť kontroly na databázu hľadaných osôb EÚ v zmysle rezolúcie bezpečnostnej rady OSN 1373/2001 na boj proti terorizmu a nariadenia EÚ č. 2580/2001 – 881/2002
· Funkcionality zabezpečujúce a monitorujúce životný cyklus tranzitnej deklarácie na strane odosielateľa alebo príjemcu v súlade s princípmi tranzitného EÚ systému – NCTS. (napr. info o kontrole, prepustení tovaru do režimu tranzitu, dodaní a vybavení tovaru, evidovanie príchodu, možnosť a sledovanie vykládky a uvoľnenia tovaru

Všeobecné požiadavky na softvérové vybavenie klientov eTRANZIT:

· pracovné stanice pracujúce na OS Ms Windows 2000/XP Professional
· pripojenie do LAN s prepojením do WAN
· nainštalovaný prehliadač Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyššie
· Adobe Acrobat Reader 5.05 a vyšší

Škálovateľnosť aplikácie:

· aplikáciu je možné prevádzkovať ako tenký klient, pričom server s ktorým komunikuje môže byť umiestnený na internete alebo vnútrofirmenom intranete, či priamo na "klientskom" PC
· v prípade veľkého množstva pripojených klientov a potreby zvýšenia výkonu centra, servery je možné aplikovať ako tzv. serverovú farmu.

Varianty inštalácie:

· portálová inštalácia, ktorá umožňuje pristupovať k portálu eColko cez internet vyžaduje samostatné rýchle pripojenie do internetu (min. 256kbps).
· inštalácia na samostatnú klientskú stanicu vyžaduje OS Windows 2000/XP Professional + Ms DE · server
- tenký klient inštalácia (do 10 klientov) vyžaduje výkonný server (P4 2.4Ghz a viac) + OS Windows 2000/XP Professional + Ms DE · server
- tenký klient, inštalácia pre väčšie pracovné skupiny (nad 10 klientov) vyžaduje výkonný server (Xeon procesory), operačný systém Ms Windows 2003 SERVER + Ms SQL SERVER.

Požiadavky na hardvér pre OS Windows 2000/XP Professional pre MSIE verzia 6.0:

· procesor Pentium III 1,0 GHz a vyšší · operačná pamäť min. 128 MB · disk min. 15 GB · grafický adaptér Super VGA (800x600) alebo vyšší, 256 farieb

Objednávkový formulár

spolu s ďalšími zaujímavými dokumentmi si môžete stiahnuť tu:
Downloads >>>