Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

eINTRASTAT


V súvislosti s vybudovaním spoločného trhu členských krajín, výmena tovaru so štatútom Spoločenstva medzi členskými štátmi EÚ bude tzv. vnútroúnijným (intrakomunitárnym) obchodom, ktorý nepodlieha colnej kontrole, ani clu a poplatkom vyberaným v súvislosti s dovozom a vývozom tovaru.

Povinnosť podávať INTRASTAT hlásenia majú všetky právnické a fyzické osoby evidované ako platcovia DPH, u ktorých bude hodnota prijatí a odoslaní tovarov vyššia ako stanovená prahová hodnota. Nazývajú sa spravodajskými jednotkami. Spravodajská jednotka môže podávať INTRASTAT hlásenie buď sama, alebo poverí tzv. zástupcu

Úlohy a určenie aplikácie eINTRASTAT:

· spracovať štatistické hlásenie podľa určených kritérií
· vytvoriť štatistické hlásenie s výstupom na tlač, odovzdanie cez disketu, zaslanie e-mailom, odoslanie v sieti
· spravodajská a zástupcovská verzia aplikácie
· použiteľnosť v sieťovom riešení

Objednávkový formulár

spolu s ďalšími zaujímavými dokumentmi si môžete stiahnuť tu:
Downloads >>>