Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články > Doklady T2L v eColku

Doklady T2L v eColku

Od eCOLKO verzia 5.2.7 bola pridaná (komplexnejšie dopracovaná) funkcionalita podávania dokladu T2L.

Od eCOLKO verzia 5.2.7 bola pridaná (komplexnejšie dopracovaná)  funkcionalita podávania dokladu T2L (doklad ako dôkaz o štatúte tovaru spoločenstva, ktorý nie je prepravovaný režime tranzit spoločenstva).
Spracovanie dokumentu T2L je v eCOLKO zaradené do modulu Ostatných colných dokladov (eOCD).

 

t2l_1
Princíp spracovania je obdobný ako pri ostatných colných dokladoch (ATR, EUR1, CMR, CIM).

  • Prostredníctvom T2L deklaračného modulu , ktorý je prezentovaný vo forme tlačiva dokladu T2L, je možné vytvoriť  nový doklad T2L. Tlačivo povoľuje vyplnenie povolených odsekov dokladu.
  • Čiastočne spracované doklady, resp. vzorové doklady si používateľ môže vložiť do stavu Rozpracované doklady. Je umožnená možnosť vytvárania kópií dokladov.
  • Doklady, ktoré boli zaslané do colného procesu sa presúvajú (na základe používateľského podnetu) do stavu Vybavené doklady T2L.

Tlač dokladov sa realizuje do predtlačeného JCD tlačiva.

 

Podobne ako pri Ostatných colných dokladov (ATR, EUR1, CMR, CIM)  je možné doklad T2L generovať  z dokladov JCD s následnou viazanosťou k dokladu, z ktorého T2L vznikol. Vygenerovaný doklad je možné doplniť v deklaračnom module T2L.
Výhodou je urýchlenie činnosti a zníženie chybovosti manuálneho prepisovania dát.

 

t2l_2

emil  | 11.4.2012, 10:38