Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články > eColko - novinky 2020

eColko - novinky 2020

Neustále pracujeme na zlepšení nášho portálového projektu eColko

ePečať

Integrácia HW/SW riešenia umožňuje automatizáciu elektronického podpisu, hromadné podpisovanie a odosielanie colných dokladov bez zásahu operátora do podateľne Finančnej správy. ePečať je možné využiť aj v iných informačných systémoch pre podpisovanie dokumentov. Subdodávateľom je certifikovaná spoločnosť Ditec.

 

D.Bulk Signer

Integrované SW riešenie umožňuje hromadné podpisovanie colných dokladov pri odosielaní do podateľne Finančnej správy. Subdodávateľom certifikovaného modulu je spoločnosť Ditec Commerce.

 

Automatizácia preclievania pri Exporte

Preclievanie dokumentov prakticky bez zásahu obsluhy, ktorá je informovaná o priebehu colného konania prostredníctvom dashboard a notifikovaná o potrebným manuálnych zásahoch požadovaných finančnou správou a o prípadných anomáliách procesu colného konania prostredníctvom eMail a SMS správ. Automatizáciu je možné v prípade dostatočných zdrojov údajov aplikovať aj na iné colné režimy. (Proces obsahuje automatizáciu komunikácie s ERP, či inými systémami ako nakládka, doprava a v neposlednom rade s FS , ďalej je to automatické vytvorenie a kontrola dokladov, podpísanie a odoslanie do podateľne FS s monitorovaním priebehu colného konania s notifikáciou o stavoch dokladov, vrátane automatizovaného importu správ o prestupe štátnej hranice, či ukončení režimu a následného exportu správ o stave vybavenia podania do ERP, či iných externých systémov.)

 

Prílohy

Umožňuje pripojenie elektronických príloh pri odosielaní colných dokladov do podateľne FS.

 

Mailer

Automatické zasielanie emailových notifikácií o kľúčových operáciách a stavoch priamo z eColko na základe individuálne definovaných podmienok.

 

SMS notifikácia

Informácie o vybraných (kritických) stavoch spracovania dokladov.

pho [pho] | 10.6.2020, 00:00