Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články > eMailer v eColko

eMailer v eColko

Automatické zasielanie emailov priamo z aplikácie eColko.

eMailer v aplikácii eColko

Na základe skúseností a požiadaviek používateľov bol do aplikácie eColko doplnený modul pre automatizované a manuálne zasielanie emailových správ o kľúčových operáciách. Základný systém tvorby správ je nastavený všeobecne, avšak môže byť upravený podľa konkrétnych potrieb zákazníka.

Automatické zasielanie mailov o prichode správ SK529A a SK599 v JCD module (vývoz)

  • Zaslanie emailu s požadovaným textom. Text emailu je definovaný v template.
  • Konfigurovateľné zasielanie podpísaných a nepodpísaných správ XML (SK529A a SK599)


Automatické zasielanie mailov pri vytvorení zápisu v module zjednodušených dovozných JCD (MCK)

  • Zasiela sa email s požadovaným textom. Text emailu je definovaný v template

Manuálne odoslanie informácií o MCK (zjednodušené JCD)

  • V prehľade „eJCD \\ Evidencia zjednodušených JCD \\ Negenerované zJCD“ je možné odoslať manuálne email o danom zápise.

Podrobnejší popis modulu si môžete stiahnuť v pdf formáte v sekcii Downloads

V prípade záujmu o sprístupnenie modulu eNailer nás prosím kontaktujte na adrese:

obchod(a)dflexnr.sk

 

emil  | 3.9.2012, 10:24