Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články > EMCS (Excise Movement and Control System)

EMCS (Excise Movement and Control System)

Uvádzame ďalší článok zo série:
"Očakávané zmeny v elektronizácii colného konania" - EMCS

EMCS (Excise Movement and Control System)

Elektronický systém pre prepravu a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani je v Slovenskej republike v prevádzke od 1. 4. 2010.

 

Právnym základom pre implementáciu systému EMCS je Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č 1152/2003 ES z 16. júna 2003 o zavedení elektronického systému prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani.

EMCS umožňuje zjednodušenie pohybu tovaru v rámci spoločenstva v režime podmienečného oslobodenia od spotrebnej dane a prispieva k posilneniu aspektov vnútorného trhu v pohybe tovaru podliehajúceho spotrebnej dani. EMCS zjednodušuje administratívne a obchodné postupy.

 

Podstata EMCS

Podstatou systému EMCS je nahradenie v pôvodných "papierových" sprievodných dokladov (AAD) elektronickými sprievodné doklady (e-AD) a súčasne zabezpečenie lepšej kontroly a riadenia prepráv tovaru podliehajúceho spotrebným daniam v režime podmienečného oslobodenia od spotrebnej dane v rámci Spoločenstva.
 
Systém EMCS prepojuje viac než 80 tisíc daňových subjektov s 27 národnými správcami dane členských krajín v rámci celej Európskej únie.

 

EMCS pomáha

Implementácia systému EMCS zlepšuje fungovanie vnútorného trhu:

 • zjednodušuje pohybu tovaru podliehajúceho spotrebným daniam v režime podmienečného oslobodenia od spotrebnej dane tým, že zavádza elektronický prenos sprievodných dokladov,
 • zabezpečuje pohybu tovaru podliehajúceho spotrebným daniam v režime podmienečného oslobodenia od spotrebnej dane kontrolou údajov o daňových subjektoch pred odoslaním tovaru a rýchlejším a bezpečnejším zaslaním potvrdenia o prijatí tovaru v mieste určenia,
 • monitoruje pohyb tovaru podliehajúceho spotrebným daniam v režime podmienečného oslobodenia od spotrebnej dane v reálnom čase a vykonávaním kontrol počas prepravy.

Hlavným cieľom systému EMCS je počítačové spracovanie sprievodného dokladu.

 

V porovnaní s pôvodným systémom, založeným na tlačených dokladoch, systém EMCS prináša:

 • umožňuje elektronické zasielanie a potvrdenia sprievodného dokladu (elektronický sprievodný doklad EAD)
 • umožňuje vybavenie prepravy elektronickou cestou - uvoľnenie zablokovaných prostriedkov do piatich pracovných dní po potvrdení prijatia tovaru príjemcom v celej EÚ
 • zlepšuje fungovanie vnútorného trhu tým, že zjednoduší prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v rámci Spoločenstva a umožní sledovanie pohybu tovaru v reálnom čase
 • umožňuje vykonávanie kontrol mobilnými skupinami po celej EÚ.

Výhody systému EMCS

 • pre hospodárske subjekty: rýchle vybavenie (uvoľnenie) záruk za prepravu a zníženie administratívnej záťaže;
 • pre orgány členského štátu: lepší prehľad o prebiehajúcej preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, zníženie rizika podvodu a lepšie cielenie nimi vykonávaných kontrol.

EMCS plán podľa Európskej Komisie

EMCS nabehlo do prevádzky vo fázch :

 • od 1. apríla 2010: hospodárske subjekty v "inicializačných členských štátoch" boli schopné predložiť elektronickú správu podania (e-ADS) do iných členských štátov rámci EMCS.V dôsledku toho od 1. apríla 2010 musia byť všetky hospodárske subjekty vo všetkých členských štátoch schopné vybaviť e-ADS elektronicky
 • od 1. apríla 2010 do 31. decembra 2010 boli všetky členské štáty a všetky hospodárske subjekty postupne zapájané do EMCS
 • od 1. januára 2011: všetok pohyb tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s podmieneným oslobodením od spotrebnej dane, sa musí vykonávať použitím EMCS, čo znamená, že existujúce papierové AAD nesmie byť používané, pretože stráca právny základ.

EMCS do budúcna

Od 1. januára 2012: je rozšírený rozsah funkcií, ktoré sú určené predovšetkým pre použitie správnymi orgánmi členských štátov (administratívna spolupráca) a doplnené ostatné funkcie hlavného procesu (napr. rozdelenie prepravy). Implementácia je závislá od národnej správy.

emil  | 19.1.2012, 10:41