Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články > SLA Service Level Agreement a Outsourcing IKT

SLA Service Level Agreement a Outsourcing IKT

Predmet outsourcovania IKT popisuje dokument - zmluva SLA.
Jej účelom je popis poskytovaných služieb a úrovne garantovanej kvality.

Požiadavky každého odberateľa na služby IKT sú rôzne, preto aj zmluva SLA môže byť zameraná na rôzne oblasti, ktoré naša spoločnosť poskytuje.

Základným zameraním SLA môžu byť  technologické  IT služby a ich parametre, alebo aplikačné programové vybavenie a jeho technologické parametre. Inovatívnym pohľadom na SLA je optimalizácia výkonnosti, teda  aplikačné programové vybavenie, ktorého popis kvality tvoria ukazovatele odozvy medzi end point - koncovými bodmi najkritickejších aplikácií. Alebo pohľad na procesy podniku, ktoré sú priamo závislé na IKT, pričom popis kvality je zahrnutý v tzv. KPI (key performace indicator) kľúčových indikátoroch výkonu.

Pre úspešné zavedenie takéhoto systému a nastavenia SLA a sledovanie kvality je potrebné identifikovať a definovať aplikačne zamerané služby. Tento krok je na strane podniku a nevyžaduje znalosti v oblasti IKT, ale znalosti procesov podniku a požiadaviek používateľov IKT.

Následne je potrebné zabezpečiť postupy zmeny a modifikácie identifikovaných procesov. Bez zabezpečenia zmien, zmenového konania, nie je možné prispôsobovanie organizácie externým požiadavkám, ani vnútorný a odborný rast podniku vyvolaný zmenou požiadaviek odberateľov služieb IKT (obnovova techniky, upgrade SW, zmenové požiadavky na funkčnosť, kvalitu, ...) .

Naša spoločnosť  je z tohto pohľadu vhodným partnerom pretože poskytuje služby nastavenia činnosti aplikácií a vývoj aplikácií na mieru - podľa potrieb a požiadaviek odberateľa.

No a v neposlednom rade je potrebné zaviesť služby monitorovania end point - koncových bodov kritických aplikácií resp. procesov. Pre nekritické procesy postačuje nastavenie technologických indikátorov.

Uvedené tri pravidlá sú ako vystrihnunuté z poučiek o riadení, alebo uzatváraní zmlúv pre FM (facility management) - určite to nie je náhoda...

vlado  | 26.4.2012, 00:00