Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Články > ETN konferencia v Ljubljane

ETN konferencia v Ljubljane

EurTradeNet konferencia.
V termíne 24. - 26.Októbra 2011 sme sa zúčastnili konferencie "TechBoard Meeting".

EurTradeNet

EurTradeNet konferencia v Ljubljane.

Konferenciu organizovala asociácia EurTradeNet (ETN), ktorej členom sme už od roku 2010.

Účastníci konferencie:

dFlex Nitra, spol.s r.o. (SK)
Trinet (SI)
EMMA /NO)
SAGE (Fr)
MoreData (PT)
Kewill (DE)
SKG (PL)
CNS (CZ)
ULUKOM (TR)
ACO Informatika (IT)


Hlavnými cieľmi konferencie bolo:

Vyhodnotenie aktuálneho stavu colných systémov (CS) v jednotlivých krajinách ETN

Projekty pre modernizáciu colného konania, ktoré sú rozpracované v kompetencii DG Taxud (Európska Komisia) sa zameriavajú na potreby centrálnych inštitúcií EU a len málo riešia elektronizáciu colného konania z hľadiska potrieb ekonomických subjektov.


Dáta ktoré sú v centrálnych systémoch pritom vznikajú aj končia práve v podnikateľskej sfére.Osbitnou témou konferencie bola otázka prepojenia dátových tokov medzi ekonomickými subjektami na obidvoch stranách transferu tovarov a služieb.


Ak uvažujeme o medzištátnom transfere,dostávame sa k problematike výmeny dát v tzv. spoločnej sfére: "Common Dommain".

Aktuálne problémy v elektronizácii CS:

"Temporary Storage" Dočasný sklad
Aktuálne neexistuje štandard definovaný EU.Každý z členských štátov ETN túto problematiku rieši lokálnou úpravou procesov po dohode s colnými úradmi.
Na Slovensku je  Temporary Storage (Dočasné uskladnenie) realizované formou papierovej evidencie.
Elektronické správy nie sú definované a neexistuje ani žiadne elektronické prepojenie na dovozné (ICS) a vývozné (ECS) doklady.


Možnosti spolupráce v rámci ETN:

Jednou z oblastí, ktorej sa osobitne venuje pozornosť v rámci asociácie ETN je UIDS "Unified Interchange Data Structure".
Jedná sa o spoločný štandard pre výmenu dát medzi partnermi ETN v rôznych štátoch EU (aj mimo nej...).
Aj na konferencii v Ljubljane bola táto problematika vyhodnocovaná z pohľadu možného využitia UIDS pre výmenu dokladov (správ) v medzinárodnej "Common Dommain".

emil  | 16.1.2012, 17:47