Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Partneri > EurTradeNet

Čo je EurTradeNet ?

EurTradeNet je európska aliancia poskytovateľov služieb v oblasti colníctva (PSC), predstavuje unikátnu sieť  znalostí spájajúcu dohromady lokálnych expertov, služby spracovania informácií a riešenia komunikácií najvýznamnejších certifikovaných PSC. Cieľom je zabezpečiť čo najefektívnejšiu implementáciu systému eCustoms v rámci celej Európy.

Čo to znamená pre firmy ?

Firmy zaoberajúce sa zahraničným obchodom a intra - komunitárnym tranzitom potrebujú vzájomnú výmenu colných a obchodných informácií medzinárodne nielen so svojimi partnermi (obchodníci a prepravcovia, logistickí operátori a globálni integrátori), ale aj s miestnymi colnými orgánmi v rámci Európy, v súlade s ich špecifickými prevádzkovými pravidlami a stanovenými predpismi.

Aj keď sú colné postupy harmonizované v rámci EÚ, sú realizované na miestnej lokálnej úrovni. Existujú významné rozdiely v obsahu dát, pracovných postupoch, technológii spracovania informácií a komunikačných prostriedkoch.

ETN ako zastrešujúca asociácia

EurTradeNet tvrdo pracovala na s úmyslom vyvážiť miestne rozmanitosti s Európskou homogenizáciou, definovaním unifikovaných štruktúr pre trans-európsku výmenu dát, vybudovaním sieťového riešenia  pre obchodníkov, dopravcov  a logistických operátorov.
Na úrovni jednotlivých krajín, ETN partneri poskytujú spracovanie informácií a bezpečnú komunikáciu s miestnymi colnými orgánmi.

Ako zastrešujúca organizácia, EurTradeNet im umožňuje zdieľať poznatky a činnosti, a využiť výhody spoločných štandardov  a riešení pre trans - európske spracovanie,. Významnou výhodou  je možnosť ovplyvňovania medzinárodných organizácií s cieľom optimalizovať vydávanie nových nariadení a operatívnych postupov.