Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Partneri > Kewill

 

Kewill poskytuje riešenia, ktoré zjednodušujú globálny obchod a logistiku.

Globálny biznis musí riešiť nárast komplexnosti v rámci dodávateľských reťazcov, vrátane rozhodovania o zabezpečení zdrojov, colných procesov, povolení, dopravy, skladovania, financií, prehľadnosti a konektivity. Neefektívnosť v každej z týchto oblastí vedie k oneskoreniu v dodávateľskom reťazci a k zvýšeniu nákladov. Kewill má sadu softvérových riešení, ktorá výrazne zjednodušuje riadenie tých najzložitejších globálnych dodávateľských reťazcov pre podniky a poskytovateľov logistických služieb.

Na základe  skúseností v manažmente globálneho obchodu a logistiky od roku 1972, a viac ako 600 zamestnancami po celom svete, sa Kewill stal  dlhodobým inovátorom v riešeniach pre výrobcov, distribútorov, maloobchodníkov, špeditérov, dopravcov, colných brokerov, 3PL a 4PL firmy, rovnako ako ostatné súvisiace inštitúcie podieľajúce sa na financovaní  globálneho obchodu, ako sú banky a poisťovne.

Kewill riešenia sú v každodennom použití u viac ako 40.000 užívateľov na celom svete a Kewill globálne zákaznícke centrá, ktorým  je  zverené  riadenie dodávateľských sietí  pokrývajú divízie  významných firiem : Bayer, Caterpillar, DHL, FedEx, Ford, General Electric, General Motors, HJ Heinz, Kimberly -Clark, Kraft, Levi Strauss, Mazda, Nestlé, Nike, Palm, Procter & Gamble, Smith & Nephew, Sony, TNT, Unilever, UPS, Vodafone, Yamaha, Xerox.