Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

O firme > Referencie > Verejná a štátna správa
Centrum výskumu živočíšnej výroby

cvzvCentrálna evidencia vzoriek

Informačno-komunikačný systém zabezpečujúci automatické spracovanie a vyhodnocovanie správnosti postupu a výsledkov jednotlivých analýz, multifunkčný prístup k údajom, archiváciu výsledkov, tvorbu databázy a databanky krmív

 

 

Colná správa Slovenskej Republiky
colnasprava1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky

                                                                  logo_mzp

               Štúdia uskutočniteľnosti