Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Registračná autorita > Elektronický podpis > Cenník produktov a služieb

 

Cenníky všetkých produktov a služieb nájdete v klientskom centre.

Certifikačné služby

Názov služby

Cena

Kvalifikovaný certifikát
vydanie prvotného alebo následného kvalifikovaného certifikátu
19,90 Eur
Komerčný certifikát
vydanie prvotného alebo následného osobného komerčného certifikátu
15,90 Eur
Certifikát pre server
vydanie prvotného alebo následného certifikátu pre server
40,00 Eur
Testovací certifikát
vydanie testovacieho certifikátu
Zdarma

 

Kompletné balíky pre zaručený elektronický podpis

Názov balíka

Cena

ZEP - komplet Starcos v.3 USB
Obsahuje kvalifikovaný certifikát a USB token s čipom StarCos SPK 3.0
65,00 Eur

AKCIA - 2 x ZEP pre daňové subjekty
Obsahuje 2 x ZEP komplet v zložení Kvalifikovaný certifikát Comfort
a čítačka čipových kariet SCR 3310


120,00 Eur

 

Zariadenia pre elektronický podpis

Názov zariadenia

Cena

Čipová karta Starcos SPK 3.0
Produkt certifikovaný NBÚ SR na tvorbu zaručeného elektronického
podpisu. Cena zahŕňa aj ovládací softvér SecureStore v aktuálnej verzii.


30,00 Eur

Čítačka čipových kariet (SCR 335, 3310, 3320, resp. ekvivalent)
Malá a kompaktná, pripojenie USB, ISO 7816 Class A, B contact
smart card reader

18,00 Eur
Iné typy čítačiek - podľa aktuálnej ponuky Dohodou

 

Agenda spojená s poskytnutím služby

Názov služby

Cena

Poskytnutie služby

Agenda spojená s vydaním balíka, certifikátu, zariadenia                          

15,00 Eur

 

Ceny sú uvádzané bez 20% DPH.

Všetky certifikáty uvedené v cenníku majú dobu platnosti 12 mesiacov (365 dní) , používajú 2048 bitové kryptografické kľúče a hashovacie funkcie radu SHA-2.

 

Kvalifikované certifikáty sú vydávané výhradne na bezpečné zariadenia, ktoré sú certifikované zo strany NBU SR a spĺňajú platné legislatívne požiadavky SR na ich použitie pre vytváranie zaručených elektronických podpisov, za predpokladu splnenia ostatných podmienok pre tvorbu ZEP, ktoré sú uvedené v príslušných ustanoveniach z.215/2002 v znení platných predpisov a vyhlášok NBU SR.