Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Verzie aplikácie QSign 4.2

· QSign

Základná verzia aplikácie určená na podpisovanie a overovanie dokumentov pomocou zaručeného elektronického podpisu (ZEP).

· QSign BatchSigner

Špeciálna verzia rozšírená o funkciu hromadného podpisovania dokumentov zaručeného elektronického podpisu (ZEP).

· QSign eInvoice

Verzia určená výhradne na podpisovanie PDF dokumentov (najčastejšie faktúr) obyčajným elektronickým podpisom (EP). Podpísané faktúry je možné overiť pomocou bežných produktov pre zobrazovanie PDF ako je napríklad Adobe Acrobat Reader alebo Foxi Reader.


Pre používanie produktov QSign je potrebné vlastniť kvalifikovaný certifikát (ZEP) a v prípade QSign eInvoice postačuje obyčajný elektronický podpis (EP).

Zoznam licencií QSign 4.2

· QSign

QSign Standard

- podpisuje formáty TXT, RTF, DOC, TIFF, JPG, PNG, BMP a GIF

QSign Premium

- oproti licencii QSign Standard umožňuje podpisovať navyše aj súbory PDF, 602XML a XML formuláre pre OR SR (formát XAdES)

· QSign BatchSigner

QSign BatchSigner - pre hromadné podpisovanie, podporuje všetky formáty súborov

· QSign eInvoice

QSign eInvoice Standard - umožňuje naraz podpísať len jeden PDF dokument
QSign eInvoice Premium - určená pre dávkové podpisovanie PDF dokumentov