Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Outsourcing > Databázy

Databázové servery

Komponenty

 • MS SQL
 • Oracle
 • Informix SCO,...

Služby 

 • Dodávka a inštalácia softvéru.  
 • Vývoj, nastavenie, riadenie a správa nasledovných oblastí:
  • DB engine - relácie, replikácie, fulltext vyhľadávanie
  • BI SQL - analýzy a report manažment
  • Integračné služby (prepojenie s rôznymi zdrojmi dát)
  • Master data manažment
  • Complex event processing (event driven) - nepretržitá tvorba výstupov (query), vhodná pre monitorovacie aplikácie s častou zmenou dát, technologické, finančné, alebo pre prípravu analytických výstupov, alebo len štandardne požadovaných výstupov