Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Outsourcing > Servery

 Aplikačné servery (middleware)

Komponenty

 • MS Exchange, Kerio
 • MS Lync
 • MS Sharepoint
 • MS Project
 • MS Search
 • MS Visio
 • MS Dynamics CRM
 • MS Office
 • MS Expression Studio
 • MS Visual Studio
 • MS System Center
 • MS Search
 • MS Biztalk
 • ...

Služby

 • dodávka zariadení a softvéru
 • inštalácia/aktivácia serverov a licencií 
 • nastavenie - kastomizácia
 • integrácia   
 • správa a prevádzková starostlivosť
 • vývoj aplikácií - aplikačných serverov
 • záručný a pozárušný servis
 • pravidelná profylaktika: 
  • mesačné hlásenia o stave
  • návrhy riešení prípadných problémov
  • predchádzanie rizikovým stavom
  • optimalizácia výkonu