Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Outsourcing > Help Desk

Realizácia outsourcingu IKT a komunikácia s odberateľom

Základom včasného riešenia problémov s IKT je to aby informácia o probléme dorazila k riešiteľovi v požadovanom čase a obsahu. Je preto nevyhnuté aby poskytovateľ outsourcingu vyhradil komunikačné linky a kontakty na zodpovedných pracovníkov. Ideálnym riešením je použitie komplexného Helpdesku pre evidenciu požiadaviek, sledovanie priebehu riešena a evidenciu výsledkov.

Nastavenie Helpdesku závisí aj od modelu outsourcingu na ktorom sa obe zmluvné strany dohodnú:

On-Demand

V prípade že nie je možné vyriešiť problém vzdialeným pripojením alebo telefonicky, je nutné aby servisný pracovník vycestoval priamo na miesto incidentu.

On-Line

Problémy sa riešia pomocou vzdialeného pripojenia k miestu incidentu.

On-Call

Problémy sa riešia len formou telefonickej komunikácie medzi povereným pracovníkom klienta a servisným pracovníkom.