Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Outsourcing > Aplikácie > eCOLKO

ecolko_logo

 

Spoločnosť dFlex Nitra, spol. s r.o. ponúka svojim klientom moderné riešenie spracovania colnej agendy formou poskytovania softvéru ako služby SaS, vrátane prevádzkovania aplikácie eColko a dát na vyhradenom colnom portáli eColko.


Portál eColko klienta odbremení od starostí a nákladov súvisiacich s prevádzkou a údržbou a aktualizáciou hardvéru, systémového softvéru aj samotnej aplikácie eColko.

 

Výhody portálového riešenia eColko

Prechod spracovania colnej agendy na portál znamená predovšetkým
úsporu nákladov pri zachovaní všetkých požadovaných funkcií aplikácie eColko.

 

Úspora prostriedkov a nákladov na 

 • vlastný server (hardvér)
 • systémový softvér servera
 • administráciu servera
 • aktualizáciu aplikácie eColko (upgrade)

Aktualizácia legislatívy

 • Legislatívne zmeny v aplikácii eColko sú v réžii dFlex Nitra, spol. s r.o.
 • Klient dostane iba informáciu o pripravovanej zmene a jej vykonaní

Systémové zmeny bez starostí

 • Zmeny vo verziách systému MS Windows a a nové verzie sú v réžii dFlex Nitra, spol. s r.o.
 • Očakávané zmeny a inovácie nemusia byť jednoduché  (napr. novšie verzie databázy)

Mobilita - Pripojenie kdekoľvek

 • k aplikácii eColko na portáli je možné pripojiť sa kdekoľvek aj mimo sídla klienta
 • jedinou podmienkou je kvalitné internetové pripojenie

Bezpečnosť

 • portálový server eColko je umiestnený v chránenej serverovni
 • Server ECOLKO PORTAL je chránený hardwarovým firewallom
 • Ochrana súborov operačného systému proti výpadku pevného disku je riešená zrkadlením systémových diskov
 • šifrovanie prihlásenia - spojenie medzi klientov a serverom je šifrované  cez HTTPS
 • Aplikácia je hostovaná na 64 bitovom operačnom systéme Microsoft Windows. Operačný systém je jeden z najmodernejších, ktorý Microsoft momentálne poskytuje.
 • Systém je pravidelne kontrolovaný a budú naň aplikované aktuálne bezpečnostné aktualizácie.
 • Na serveri je aktívny Antivírový systém
 • Zálohovanie dát.