Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Produkty > eDflex > eDocMan

Document Management


Každá moderná spoločnosť sa stretáva s problémom spracovania dokumentov, či už v papierovej alebo elektronickej forme. Dlhodobé neriešenie tejto problematiky môže mať za následok nekontrolovateľné rozloženie dokumentov bez možnosti získať relevantné informácie rýchlo a v požadovanej kvalite.
Naša spoločnosť ponúka riešenie správy dokumentov, ktoré vychádza z dlhodobých skúseností s použitím najmodernejších technológií.

Ponúkané riešenie pokrýva podstatné oblasti spracovania dokumentov:


- centrálne uložisko dokumentov
- verzovanie
- jednotná štruktúra uloženia podľa tématického zamerania
- rýchly prístup a vyhľadávanie
- typizácia dokumentov
- ochrana prístupu podľa užívateľských práv
- pracovné tímy
- workflow prípravy a schvaľovania
- viazanie logických celkov a doplnkov
- centrálna správa formulárov a šablón
- jednotná administrácia

Príklady oblastí pre nasadenie:


- obeh marketingových dokumentov
- príprava pracovných porád a zápisnice
- interné organizačné normy
- relevantná legislatíva
- pracovné tímy
- virtuálny Office

Technológia:


Pre nasadenie dokumentačného portálu je použité prostredie Microsoft Sharepoint.