Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Produkty > eDflex > eKonvertor

eKonvertor

Pri výmene správ vo svete informačných technológií dochádza k stretu rôznych  obchodných systémov.  Častokrát sa transformačné procesy nevyhnú prevodom dát z jednej štruktúry na inú. Príkladom je prevod XML na EDI formát.

  EDI (Electronic Data Interchange) znamená elektronickú výmenu dát. V širšom význame sa jedná o prepájanie B2B svetov na základe definovaných prenosových pravidiel. EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport) je ISO štandardom pre EDI, spĺňajúci dané kritériá. XML (Extensible Markup Language) je otvoreným štandardom pre popis dát a formátu dát. Je v súčasnosti najpouživanejšim prenosovým formátom. Stal sa základom aj pre ďaľšie odvodené formáty. 

  eKonvertor je aplikácia pracujúca ako transformačný článok medzi oboma formátmi. Na základe preddefinovaných pravidiel konvertuje dáta z EDIFACT do XML štruktúr a naopak využitím predpisov DTD a XSD.