Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Produkty > eDflex > eShop

eShop

- Implementácia eShop systému podľa špecifikácie odberateľa:

- analýza existujúceho stavu a požiadaviek
- implementácia požadovaného riešenia
- prepojenie na ľubovoľný  ERP systém
- prevádzková podpora a servis

Váš eShop si môžete objednať aj pramo na stránke: weBase - Biznis