Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > Obstarávanie - Aukcia

Nákupná aukcia

 

 

Modul Obstaravanie umožňuje subjektu - obstarávateľovi obstarať (nakúpiť) určitý tovar alebo službu za maximálne výhodnú cenu (najnižšiu cenu).

Použitie tohto portálu znamená teda v konečnom dôsledku výrazné šetrenie finančných prostriedkov na nákupy tovarov a služieb.

 

Samotný nákup (obstaranie) je zabezpečený cez funkcie modulu od prvotného zámeru (prípravy) obstarania cez registráciu účastníkov (obstarávatelia a predkladatelia), priebeh obstarávania až po ukončenie a vyhodnotenie.

Samotný priebeh obstarávania je transparentný a pritom diskrétny s ohľadom na identitu všetkých účastníkov.

 

Funkcie modulu

Funkcie portálu možno rozdeliť na dve základné skupiny:

 

- Administrácia (príprava obstarávania)

- Obstarávanie (konkrétny nákup)

Administrácia

Modul „Obstarávatelia“

- Umožňuje registrovať subjekty (Obstarávateľov), ktoré majú záujem nakupovať formou obstarávania

- Zobrazuje aktuálne informácie o registrovaných obstarávateľoch

 

Modul „Predkladatelia“

- Umožňuje registrovať subjekty (Predkladateľov), ktoré majú záujem ponúkať svoje tovary a služby formou aukčného obstarávania

- Zobrazuje aktuálne informácie o registrovaných predkladateľoch

 

Modul „Zoznam obstarávaní“

- Umožňuje vkladať do portálu nové konkrétne obstarávania

- Obstarávania sú pridelené pre konkrétnych obstarávateľov a predkladateľov

- Obstarávania sú plánované na konkrétny dátum a čas (zahájenie aj koniec)

- Obstarávatelia aj pridelení predkladatelia sú automaticky informovaní emailovou správou

 

Modul „Aktuálne obstarávania“

- Zobrazuje priebeh „aktuálneho“ obstarávania

Obstarávanie

Dané „aktuálne“ obstarávanie je viditeľné pre všetkých účastníkov ktorí majú pridelené právo na účasť (teda hlavne predkladatelia). Predkladatelia po prihlásení na portál na základe prideleného konta automaticky vidia „aktuálne“ obstarávania ku ktorým boli priradení. Predkladateľovi je zobrazené jeho fiktívne označenie účastníka , zároveň vidí aktuálny stav ponuky aj históriu všetkých ponúk. Vo vstupnom poli môže predkladateľ vkladať svoju ponuku (cenu) za ponúkaný tovar alebo službu, ktorá by mala byť nižšia ako je aktuálne najnižšia ponuka. Po ukončení obstarávania portál automaticky odošle email všetkým účastníkom o výsledku obstarávania.