Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > CRM MS Dynamics

Custom Relationship Management 


CRM je plánovite  realizovaná stratégia pre riadenie firemných interakcií so zákazníkmi, klientmi a riadenie obchodných príležitostí. Táto  stratégia je realizovaná pomocou špecializovaných  technológií na organizáciu, automatizáciu a synchronizáciu podnikových procesov, predovšetkým obchodných aktivít, ale aj na marketing, zákaznícky servis a servisnú podporu.

Ciele CRM

Základnými cieľmi stratégie CRM sú :

  • nájsť, prilákať a získať nových klientov
  • udržať klientov ktorých spoločnosť už má
  • prilákať bývalých klientov späť
  • znížiť náklady na marketing
  • znížiť náklady na klientsky servis