Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > CRM MS Dynamics > Implementácia

Implementácia CRM vo Vašej spoločnosti s využitím Microsoft Dynamics CRM

Pokiaľ sa rozhodnete podporiť Váš biznis a získať skutočne CRM systém, ktorý Vás skutočne potiahne k vytýčeným cieľom, ideálnym riešením je implementácia Microsoft Dynamics CRM v spolupráci so skúseným spoľahlivým partnerom.


Ponúkame Vám naše služby v oblasti zavedenia a stabilizácie CRM systému nielen z hľadiska technického nasadenia, ale aj z hľadiska projektovej prípravy, analýzy procesov a nastavenia procesov v denno-dennej praxi. Rýchlosť nasadenia a pokrytie kľúčových procesov sú kritické faktory zavádzania CRM, avšak s podporou skúseného partnera sa môžete vyhnúť omylom a dosiahnuť požadovaný efekt. Predpokladom úspešného zavedenia CRM je kvalitná analýza firemných procesov a identifikácia problémových oblastí. Pohľad do organizácie „zvonka“ môže byť v tejto oblasti neoceniteľný.


Stabilizácia a neustále zdokonaľovanie CRM je v podstate nikdy nekončiaci cyklus. Aj po prvotnom zavedení CRM sa firemné procesy budú vyvíjať a zdokonaľovať. Rýchla realizácia zmien a flexibilita je skôr dosiahnuteľná v spolupráci s certifikovaným partnerom.