Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > eCOLKO

eCOLKO - riešenie pre komunikáciu s Colnou správou.

eCOLKO predstavuje moderné intranetové/internetové riešenie pre komunikáciu komerčného subjektu (deklarantovi) so systémom Colného Riaditeľstva Slovenskej Republiky (SCRCR). Riešenie pokrýva všetky základné colné režimy : Import, Export, Tranzit, Intrastat v jednom ucelenom systéme. Poskytuje deklarantovi nástroje na vystavovanie všetkých potrebných dokladov v danom režime, ich kontrolu a odoslanie do SCRSR. Väčšia časť komunikácie s SCRSR prebieha elektronicky, komunikáciou s elektronickou podateľňou SCRSR (EKR) (Tranzit, Export), časť dokladov je spracovávaná elektronicky a vystavovaná je v papierovej forme.

 

Okrem základných colných režimov poskytuje eCOLKO aj množstvo ďalších funkcií, ktorých vyberáme:

 

 • Ekonomické režimy (Colné Sklady, Aktívny Zušľachťovací Styk)
 • EMCS modul (Spotrebné dane v režime odpustenia alebo vrátenia)
 • Interfejsy na tretie systémy (ERP importy a exporty)

Program eColko je zaradený medzi moduly certifikované CRSR pre Elektronické Colné Konanie (ECK).

Popis podmienok pre uplatnenie elektronickej komunikácie v colnom konaní nájdete na stránkach Colnej správy: Certifikát CRSR

 

Charakteristika riešenia

 • Elektronická forma podávania deklarácii
 • Možnost elektronickej komunikácie s colnými systémami (niektoré moduly) s následnou možnostou sledovania životného cyklu spracovania colného dokladu.
 • Technologická architektúra zložená na báze web - klient - aplikacný server
 • Vytvorenie možnosti pre viaceré subjekty využívat spoločnú databázu
 • Integrácia obchodných procesov B2C (B2G)
 • Výmena údajov využíva formát XML správ.
 • Moduly spĺňajú požiadavky legislatívy a odporúčaní EÚ a je určená pre všetky kategórie firiem
 • Systém je možné rozšírit o dalšie jazykové mutácie a komunikáciu s colnými správami EÚ, resp. clenmi NCTS
  dohovoru

Vyskúšajte si eColko

Riešenie eCOLKO si môžete otestovať priamo z vášho internetového prehliadača:

https://portal.ecolko.sk  

meno: demo
heslo: demo

 

Cenník eColko nájdete v Klientskom centre