Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > TAXI

dflex_nitra_taxicab


TaxiCab mobilný softvér

Aplikácia výrazne zjednodušuje komunikáciu klienta a taxislužby, dispečera a taxikára. Skladá sa zo 4 hlavných procesov/ modulov:

 • Digitálny Dispečer Intranetová aplikácia pre desk top zariadenia, prevádzka je bez inštalácie, postačuje prehliadač a internetové pripojenie. Doporučujeme 22" monitor.
 • Taxikár Mobilná aplikácia pre smart phone Android určená pre komunikáciu s dispečingom a klientom.
 • Objednávka Internetová aplikácia vytvorená responzívnym (flexibilným) dizajnom vhodným pre zariadenia desk top, tablet, smartphone. K prevádzke postačuje pripojenie do internetu a prehliadač.
 • Manažér  Intranetová aplikácia určená pre monitorovanie výkonov taxislužby, vhodná pre tablety a smartphone.Výhody moderného riadenia taxislužby pomocou TaxiCab

Smart Objednávka + Digitálny Dispečer = Rýchle Taxi

 • . Výkonný pomocník dispečera - v automatickom režime prideľovania zákaziek váš dispečer vybaví niekoľkonásobne viac objednávok
  • Možnosť manuálneho dispečingu (poloautomatického režimu)
  • Možnosť automatického režimu
 • Váš klient nemusí počúvať diskusie z vysielačky - odpadá nutnosť použitia vysielačiek
 • Objednávky aj bez telefonovania, priamo z aplikácie smart phone-u, PC, tablet
  • pre smartphone s využitím zadania adresy pomocou GPS (ak je služba dostupná), prípadne zadaním adresy,
  • možnosť využitia ako internetovej PC aplikácie - prihlásený klient so stabilnou polohou alebo zadaním adresy (šírenie aplikácie na recepcie verejných miest a často navštevovaných zariadení). Jednoduchšie objednanie služby z reštaurácie a pod. Možnosť prepojenia s portálmi napr.Mapy Google, Azet, Zoznam, Zlaté stránky, mestské portály, vlastná web stránka
  • váš klient môže byť upozornený, prípadne vidieť priblíženie objednaného taxíku
 • Kvalitatívne nový pohľad na evidenciu aktivít - exaktný manažérsky pohľad na prevádzku, jej okamžitý stav alebo uplynulé aktivity
 • Využitie moderných technológií
  • mobilné a internetové aplikácie, serverovské služby vhodne komponované pre prevádzku v datacentrách podporujúcich cloude alebo virtuálny režim
  • voliteľné zobrazovanie situácie na mape priamo z aplikácie
  • aplikáciu pre objednávanie vašich taxíkov je možno rýchlo inštalovať pomocou QR kódu zverejneného na vašich reklamných plochách (automobil, billboard, internet, reklama v novinách)
  • možnosť využitia marketingových metód elektronického sveta
 • Potenciálna úspora nákladov
  • z pohľadu nárokov a výkonu dispečingu (ľahšie zvládanie špičiek)
  • nahradenie rádiovej komunikácie dátovou
  • na  telefonovanie

Cenník TAXI cloud nájdete v Klientskom centre.

Osobný kontakt - sme tu pre Vás