Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > TAXI > Dispečing

Digitálny TAXI dispečing.

Ideálne riešenie výkonného pomocníka dispečera pre zvládnutie akéhokoľvek náporu.

 • V automatickom móde umožňuje vybavovanie objednávok bez zásahu dispečera. 
 • Nezabudne na žiadneho klienta a nenechá ho neprimerane čakať.
 • Aplikácia je schopná informovať klienta o pristavení jeho taxíka.
 • Prevádzkovaná je v dátovom centre s vysokou dostupnosťou.
 • Cloude riešenie ktoré nevyžaduje nákup hardware pre stranu servera.

  

Popis vybraných funkcií

 • Prihlásením sa taxíka do služby sa taxík dostáva na monitor dispečera a automaticky je sledovaný jeho stav (voľný, rezervovaný, obsadený, technická prestávka,...). 
 • Zadávanie objednávky dispečerom, alebo možnosť prevzatia objednávky z web aplikácie, alebo zo smartphone internej aplikácie alebo z iných portálov, s ktorými taxislužba dohodne prepojenie. 
 • Možnosť automatického alebo manuálneho dispečingu - prideľovanie objednávok/zákaziek najbližšiemu voľnému vodičovi, resp. najbližšiemu budúcemu voľnému vodičovi podľa nastaveného časového limitu, alebo podľa kritérií definovaných dispečerom Vyhľadanie najbližšieho voľného automobilu a ponúknutie objednávky taxikárovi.
 • Záznam o prijatí/odmietnutí objednávky taxikárom. 
 • Sledovanie pohybu, okamžitej rýchlosti, obsadenosti automobilu, resp. jeho inej aktuálnej činnosti.
 • Prehľadné spracovanie okamžitého stavu objednávok (neprevzaté: čas od nahlásenia objednávky, prevzaté: čas od prevzatia, aktuálne realizované: predpokladaný čas ukončenia, vybavené objednávky: štatistika časov vybavenia). 
 • Evidencia rezervácií/objednávok na konkrétnu hodinu a miesto.
 • Evidencia vozidiel, typov vozidiel, vodičov (rating, foto), klientov, stanovíšť... prípadne ich publikovanie na podnikovom webe
 • Evidencia ulíc pešej zóny (restricted area) a náhradných stanovíšť
 • Monitorovanie priebežného stavu podkladov pre zúčtovanie
 • Reporty: Vyhodnotenie zmeny (jazdy naprázdno, jazdy za klientom, jazdy s klientom, celkom  prejdených km, vyťaženosti automobilov, prestoje, platené čakanie...), vyhodnotenie týždňa, mesiaca podľa automobilov, vodičov,...
 • Sledovanie objednávok a ich vybavenia aj prostredníctvom grafického zobrazenia ikon.
 • Možnosť implementácie vernostného systému a black list-u.
 • Možnosť implementácie interface pre zasielanie podkladov do fakturačného systému ( zmluvné objednávky ) - prepojenie s CRM vrátane sledovania úhrad faktúr.
 • Možnosť práce viacerých dispečerov súčasne.
 • Možnosť doplnenia o objednávku zmluvných služieb, napr.: objednávania BLOKu - plánovania objednávky napr. opakovane na konkrétnu hodinu v pracovné dni, alebo na niekoľko dní a pod.
 • Možnosť implementácie prepojenia dispečerskej aplikácie s virtuálnou ústredňou telefonického operátora (združené linky do jedného telefónneho čísla, zachovanie pôvodných telefónnych čísiel (presmerovanie), príjem viacerými operátormi) .