Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > BI

Správne údaje, v správnom čase a na správnom mieste, teda kdekoľvek

Hlavným cieľom BI riešení je naplnenie potreby sprístupnenia a vizualizácie relevantných údajov oprávneným osobám, alebo ináč všetkým, čo ich môžu využiť a potrebujú exaktné podklady pre svoje rozhodovanie, riadenie výkonnosti, zlepšovanie monitorovania pomocou KPI (key performance indicator – kľúčový ukazovateľ výkonu).

Využite všetky dostupné dáta, Self Service Analytics

Ďalším z cieľov je sprístupnenie dát a vopred pripravených analýz pre následné používateľské spracovanie a tvorbu vlastných analýz.

Pripravíme pre Vás riešenie na mieru

Ponúkame spracovanie štúdie a vytvorenie prostredia - realizáciu projektu pre integráciu, analýzu a publikovanie Vašich údajov. Nie je podstatné aký je zdroj dát, interný IS alebo web stránka iného prevádzkovateľa po správnej integrácii je ich možné zobraziť vo Vám najprijateľnejšej forme.

Významnou vlastnosťou BI riešení je jednoduchá, vhodná  a zrozumiteľná interpretácia údajov. Druhou nezanedbateľnou vlastnosťou je  integrácia údajov, ktoré sa získavajú zložitým procesom, z rôznych zdrojov a rôznymi výpočtovými algoritmami.  

BI riešenia nie sú len nákladné systémy pre veľké podniky. Silu nástrojov a a výkon riešenia vieme prispôsobiť Vašim potrebám, BI si môže dovoliť každý (MS Excel a PowerPivot).