Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > BI > Nástroje

 

Pre riešenia z oblasti BI využívame flotilu lodí – nástrojov, kde v prvej línii a v najdostupnejšej variante sa nachádzajú MS Excel, MS SQL Express, web aplikácia pre prezentáciu výstupov (portál, intranet) a internetový prehliadač. Zvýšenie výkonnosti MS Excel umožňuje jeho prídavný modul PowerPivot, a pre interpretáciu a publikovanie MS Sharepoint s Excel services  a PowerPivot services. Pre jednoduchšie funkcie interpretácie poslúži aj produkt z našej dielne weBase, alebo MS Office klient  - samotný Excel, či Visio, pričom publikovanie zostáv je možné riešiť ich zaslaním poštou, alebo sprístupnením zo spoločného úložišťa dokumentov a notifikáciou ich zmien.  Pre rozšírenie foriem publikovania v oblasti tabletových a mobilných riešení je možné nasadiť server QlickView.  V prípade implementácie robustnejších aplikácií vynikajúco – aj v pomere cena/výkon  obstojí samotný MS SQL, ktorého produktová rada (Datacenter, DataWarehouse, Enterprice, Standard, WEB, WorkGroup, Express) umožňuje dostatočné škálovanie podľa druhu aplikácie.

 

Pri nasadení MS Excel stojí za zmienku, že všetky výpočty prebiehajú v operačnej pamäti klienta, čo môže byť limitujúce aj z pohľadu ukladania výpočtov. Excel je ohraničený množstvom dát, čo je však možné odstrániť prídavným modulom Power Pivot. Pre robustnejšie aplikácie sú vhodné serverovské riešenia ako MS SQL s integrovaným BI službami.