Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > Komunikácia
Komunikácia

 Riešenia pre komunikáciu prostredníctvom

  • eMail
  • Web Chat
  • Audio
  • Video
  • Dáta - Súbory
  • Pracovná plocha
  • Service Desk

Prispôsobenie štandardných riešení pre komunikáciu vnútropodnikovým procesom a ich pripojenie do softvérových aplikácií, resp. do internetu, alebo intranetu.