Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > BI > Používatelia

Kto sú používatelia BI ?

 

Analytici a metodici  (5-10% všetkých používateľov) – ktorých úlohou je metodická príprava výstupov a algoritmov spracovania údajov, hľadanie závislostí medzi údajmi a publikovanie  - poskytovanie informácií pre podporu rozhodovania.

 

Aktívni konzumenti  (15-25% všetkých používateľov) – spravidla spracovávajú a interpretujú výstupy, preto ich potrebujú zobrazovať v rôznej forme a zároveň spolupracovať s metodikmi pri príprave výstupov.

Konzumenti informácií (65-80% všetkých používateľov) – spravidla im postačuje forma dvojrozmerných zostáv s prístupom k údajom prostredníctvom reportovacích služieb. Ideálne ak aj v tomto prípade je možné poskytnúť rôzne pohľady na výstupy, prípadne samoobslužnú koncepciu  BI, kde si konzumenti môžu pripraviť potrebné informácie v požadovanej podobe.