Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > BI > Techniky

 

BI využíva pre dosiahnutie cieľa rôzne techniky ako napr.:  aktívne reporty(report s rôznou úrovňou podrobnosti), grafy, dash board-y (tachometer, tachograf, teplomer, semafór), možnosť porovnania (šípka znázorňujúca pokles, nárast, stav bezo zmeny) a vyhodnotenia údajov – scorecards (KPI – key performance indicator – kľúčový výkonový ukazovateľ ), sledovanie vývoja ukazovateľov– trendy (grafy), tvorba prognóz, prepojenie zobrazovaných údajov s ich zdrojom (drill down, drill through), alebo použitie špecifických dataminingových algoritmov pre hľadanie riešení a zložitejšie analýzy .