Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > eCOLKO > Používatelia

Používatelia riešenia eCOLKO

Používateľmi (klientmi) riešenia eCOLKO sú právnické osoby - subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar podliehajúci colnému dohľadu v zmysle platnej legislatívy. Používatelia s pomocou riešenia eCOLKO vystavujú príslušné doklady a komunikujú s Colnou správou. Používateľmi môžu byť subjekty priamo zodpovedné za tovarové transakcie, alebo subjekty zastupujúce v colnom konaní (špedičné firmy).

Prínos riešenia eCOLKO pre klientov

  • elektronická komunikácia s colným úradom
  • elektronická komunikácia s bankou
  • zjednodušenie prístupu pri podávaní deklarácie
  • minimalizovanie administratívnej práce
  • dodržiavanie štandardov požadovaných smernicami EÚ