Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > eCOLKO > Implementácia

Portál eCOLKO - maximálna výhoda pre klienta

Riešenie eCOLKO je možné používať s minimálnymi nákladmi na jeho administráciu, stačí si zvoliť portálové riešenie. Jedná sa o SAAS model poskytovania softvéru pričom klient sa pripája na eCOLKO portál cez internet iba webovým browserom IE (Internet Explorer). Jedinou technickou podmienkou je kvalitné internetové pripojenie a pracovné stanice s browserom IE. Počet pripojených pracovných staníc nie je nijako obmedzovaný.

 

Okrem plnej funkcionality eCOLKO podľa príslušnej licencie má klient automaticky zabezpečené aj dodatočné služby a výhody:

 

Aktualizácia legislatívy

 • Legislatívne zmeny v aplikácii sú v réžii dFlex Nitra, spol. s r.o.
 • Klient dostane iba informáciu o pripravovanej zmene a jej vykonaní

Systémové zmeny bez starostí

 • Zmeny vo verziách systému MS Windows a a nové verzie sú v réžii dFlex Nitra, spol. s r.o.
 • Očakávané zmeny a inovácie nemusia byť jednoduché  (napr. novšie verzie databázy)

Mobilita - Pripojenie kdekoľvek

 • k aplikácii eCOLKO na portáli je možné pripojiť sa kdekoľvek aj mimo sídla klienta
 • jedinou podmienkou je kvalitné internetové pripojenie

Bezpečnosť

 • portálový server eColko je umiestnený v chránenej serverovni
 • Server ECOLKO PORTAL je chránený hardwarovým firewallom
 • Ochrana súborov operačného systému proti výpadku pevného disku je riešená zrkadlením systémových diskov
 • šifrovanie prihlásenia - spojenie medzi klientov a serverom je šifrované  cez HTTPS
 • Aplikácia je hostovaná na 64 bitovom operačnom systéme Microsoft Windows. Operačný systém je jeden z najmodernejších, ktorý Microsoft momentálne poskytuje.
 • Systém je pravidelne kontrolovaný a budú naň aplikované aktuálne bezpečnostné aktualizácie.
 • Na serveri je aktívny Antivírový systém
 • Zálohovanie dát.

eCOLKO u klienta

V prípade, že klient požaduje prevádzkovať riešenie eCOLKO v jeho vlastnej infraštruktúre, poskytujeme inštaláciu u klienta. Inštalácia môže byť po vzájomnej dohode vykonaná aj "on line" cez internet.

 

Základné požiadavky na technické parametre servera a pracovných staníc sú uvedené v časti "Architektúra".