Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > eCOLKO > Architektúra

Architektúra riešenia eCOLKO

Základnou vlastnosťou riešenia je Intranet technológia s centrálnym eCOLKO serverom a neobmedzeným počtom pripojených web klientov.

 

Cieľom riešenia je možnosť Elektronickej formy podávania deklarácii (dokladov) ekonomickými subjektami na podateľnu Colnej správy (EKR) s využitím všetkých moderných prostriedkov, ktoré súčasné internetové a intranetové technológie poskytujú.

 

Architektúra na báze Intranetu využíva dve základné úrovne:

 

  • web klient - tenký klient (web browser)
  • aplikačný server (aplikácia eCOLKO)

Riešenie umožňuje využívať spoločnú databázu pre viaceré subjekty.

Pre výmeny správ (dokladov) sú využívané XML správy.

 

Varianty inštalácie - technické podmienky

Portálová inštalácia

Umožňuje pristupovať k internetovému portálu eCOLKO cez internet. Vyžaduje samostatné rýchle pripojenie do internetu (min. 256kbps) a tenkého klienta MS Internet Explorer 6.0 SP1 a vyššieho.

Inštalácia priamo u klienta

Malé kancelárie (1-10 klientov):

  • vyžaduje výkonný počítač (Pentium Dual Core, 2GB RAM) + OS Windows XP Professional a vyšší professional OS (nie Home)
  • databáza MSSQOL Express 2005 SP3 (zdarma)
  • pripojenie na internet

Väčšie pracovné skupiny (nad 10 klientov)

  • vyžaduje výkonný server (Xeon procesory), serverový operačný systém MS Windows 2003 R2 SERVER a vyšší
  • MSSQL SERVER 2005
  • pripojenie na internet. Podporovaný je 32 aj 64 bitový operačný systém

Klientom je bežná pracovná stanica s MS Internet Explorerom 6.0 SP1 a vyšším, schopná zobrazovať 800x600 bodov v 256 farbách.