Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > CRM MS Dynamics > Architektúra

Architektúra CRM s podporou Microsoft technológií

Microsoft Dynamics CRM je vybudovaný s pomocou Microsoft. NET technológie, takže je ľahké tento systém nasadiť, alebo prispôsobiť. Ku Microsoft Dynamics CRM je možné pristupovať aj z aplikácie Microsoft Office Outlook.

Microsoft Dynamics CRM sa skladá z nasledujúcich častí:

  • Microsoft Dynamics CRM server na platforme:
    • Windows Server 2008 x64
    • Microsoft SQL Server 2008 x64 SP1 or R2
  • Microsoft Dynamics CRM pre program Microsoft Office Outlook
  • Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Klient pristupuje k CRM cez web browser alebo cez MS Outlook rozhranie.