Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > CRM MS Dynamics > Používatelia

Používatelia CRM na rôznych pozíciách

CRM definuje globálnu stratégiu riadenia vzťahov spoločnosti s okolím a pokrýva tak oddelenia pre kontakt so zákazníkmi ako aj ostatné oddelenia. Prínos zavedenia CRM ocenia predovšetkým používatelia na pozíciách:

  • manažér predaja
  • manažér marketingu, marketér
  • predajca
  • manažér odbytu
  • manažér zákazníckeho servisu
  • pracovník helpdesku alebo call centra

Pokiaľ je hlavným cieľom spoločnosti vlastná prosperita a spokojnosť zákazníka, ťažko nájdeme riadiacu pozíciu, ktorá by nemala dosah na CRM. Nástroje Microsoft Dynamics CRM umožňujú nastaviť prístupové práva k dátam CRM pre definované pracovné role alebo celé kooperujúce pracovné tímy.

Predajcovia

Optimalizujte svoje obchodné aktivity s pomocou  známych a inteligentných funkcií aplikácie Microsoft Dynamics CRM. Využite vysoko intuitívne rozhranie a vstavané funkcie Microsoft Office pre zefektívnenie času venovaného zákazníkom, skrátenie predajných cyklov, zvýšenie výnosov a dosiahnutie prehľadov v reálnom čase.

Servisný pracovníci

Microsoft Dynamics CRM umožňuje splniť očakávania zákazníkov v oblasti servisných služieb, na základe robustného a flexibilného riešenia. Užívatelia v ňom nájdu prívetívé funkcie a rozhrania, ktoré podporujú prácu prirodzenou cestou. Toto inteligentné riešenie informuje profesionálov zákazníckeho servisu zrozumiteľne a včas o kľúčových udalostiach. Výsledkom je komunikatívna, spolupracujúca a integrovaná organizácia.

Marketéri

Získajte CRM riešenie pre marketing, ktoré je flexibilné, ľahko použiteľné a navrhnuté pre splnenie Vašich obchodných cieľov. Transformujte každý obchodný kontakt na marketingovú príležitosť a využite neobjavený potenciál vo svojej zákazníckej základni. S pomocou priateľských a inteligentných marketingových nástojov v aplikácii Microsoft Dynamics CRM, môžete konať efektívnejšie, zvýšiť produktivitu a získať reálny pohľad na svoje marketingové aktivity.