Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > CRM MS Dynamics > Vlastnosti

Riešenie CRM na báze Microsoft riešení

Microsoft Dynamics CRM je nástrojom, ktorý pomáha firmám udržiavať blízky kontakt so zákazníkmi, spravovať predaj a marketingové náklady a sledovať ich výsledky. Microsoft Dynamics napomáha pri sledovaní trendov v zákazníckych potrebách a vďaka tomu poskytuje konkurenčnú výhodu.
Meranie a hodnotenie vzťahov so zákazníkmi je kľúčové pre realizáciu tejto stratégie.
Microsoft Dynamics CRM  Dostupné a jednoducho použiteľné riešenie CRM od spoločnosti Microsoft, pomáha budovať trvalé vzťahy so zákazníkmi pri predajných, marketingových a servisných aktivitách. S bohatými možnosťami prispôsobenia sa Microsoft Dynamics CRM hodí skoro pre akýkoľvek predmet podnikania a stanovený rozpočet.

Správne informácie v správnom čase

Microsoft Dynamics CRM umožní mať pokope kľúčové informácie o vašich zákazníkoch - na jednom mieste a vždy a všade jednoducho dostupné. Nebudete musieť rozmýšľať, kde nájsť aktuálnu zmluvu, prehľad zákazníckeho predaja alebo kompletnú históriu komunikácie, pretože budete vedieť, že všetko nájdete v Microsoft Dynamics CRM.

Odbúranie byrokratických a administratínych krokov

Zabudované workflow umožní zjednodušiť vykonávanie rutinných úloh vašich obchodníkov tak, že ich aplikácie vykonáva za nich. Náročné a opakujúce sa úlohy je možné plne automatizovať a pripraviť tak podklady pre manažment. Automatizovať je  možné  napr. aj opätovné uzatváranie zmlúv pred ich vypršaním, alebo blahoželania zákazníkom k sviatkom.

Komunikujte so správnymi zákazníkmi

Uvedené CRM riešenie využíva všetko, čo o potenciálnych zákazníkoch viete tak, aby ste navrhli úspešné kampane a formy komunikácie. Riešenie umožňuje pripravovať personalizované e-maily, ponuky a sledovať ich úspešnosť v predpredajnej a následne predajnej fáze.

Riadenie predaja

S Microsoft Dynamics CRM je jednoduché riadiť celý obchodný cyklus od vzniku príležitosti po jej uzatvorenie a sledovať kvalitatívne ukazovatele predaja. CRM posúva firmy na vyšší stupeň porozumenia svojim zákazníkom.

Kľúčové funkčnosti pre riadenie predaja

 • Kompletný prehľad o zákazníkoch z jednej aplikácie 
 • Správa príležitostí 
 • Správa celého obchodného procesu 
 • Predajné kampane na skupiny zákazníkov 
 • Cross-sell a Up-sell 
 • Katalógy produktov a informácií 
 • Automatizovaná tvorba ponúk, zmlúv a zákazníckych dokumentov 
 • Správa ponúk, objednávok a faktúr 
 • Sledovanie a vyhodnocovanie konkurencie 
 • Korešpondencia so zákazníkmi 
 • Automatizácia rutinných a byrokratických úloh 

Marketing

Marketingoví špecialisti používajú Microsoft CRM pre cielenú komunikáciu smerom k existujúcim aj potenciálnym zákazníkom. Riešenie umožňuje riadenie rôznych typov marketingových kampaní a sledovanie ich úspešnosti v reálnom čase.

Kľúčové funkčnosti pre marketing

 • Vytváranie sofistikovaných marketingových zoznamov na základe ľubovoľných kritérií 
 • Príprava rýchlych kampaní 
 • Plánovanie a sledovanie rozsiahlych kampaní 
 • Koordinácia viacerých oddelení a tímov pri kampaniach 
 • Hodnotenie kampaní v reálnom čase 

Popredajná starostlivosť, call-centrá a servisné centrá

Microsoft CRM umožňuje novú úroveň popredajnej starostlivosti o vašich zákazníkov tým, že dokáže pomocou workflow jednoducho a efektívne riadiť celý proces. Vaši zákazníci uvidia, že je o nich naozaj dobre postarané.

Kľúčové funkčnosti pre popredajnú činnosť

 • Správa servisných zmlúv 
 • Plánovanie servisu 
 • Riadenie cyklu servisných požiadaviek 
 • Priraďovanie servisných kapacít podľa kvalifikácie 
 • Knowledge base a FAQ 
 • Sledovanie kvality zákazníckej podpory 
 • Proces upozorňovania na problémy a zmeškané termíny