Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > FM > Nástroje

Všetky potrebné informácie a služby z jedného miesta a kdekoľvek"po ruke"

Majetok

predmety, technológie, informácie o ich stave a výkone, servisná dokumentácia, prevádzková dokumentácia

Organizácia

ľudia,komunikácia, informácie

Procesy

pracovné postupy, návody, dokumentácia, vedomostná knižnica, legislatíva

Riadenie

úlohy, plánovanie, kalendáre, alokácia, notifikácie, strategické ciele,KPI

 

Automaticky sa ponúka základný kameň implementácie - portálové riešenie MS SharePoint 2010 - tak nech sa páči, vyžiadajte si prezentáciu.

 

Získajte synergický efekt riešenia postaveného na uznávaných štandardoch a spĺňajúceho individuálne potreby. Vaše funckie budú zdokonaľované z dvoch zdrojov: dFlex Nitra partner Microsoft.

 

Oblasť                                           

Technológie

Integračná vrstva pre externých a interných pracovníkov SharePoint, ISA
Komunikácia Exchange, Lync, Outlook
Grafické zobrazenia, schémy (priestor a údaje, organizácia a priestor)  Visio, SQL
Individuálne nastavenie (kalendáre, kontakty,úlohy) Outlook, Exchange, SP, CRM
Riadenie prístupu,organizácia Active Directory, Visio
Modelovanie a publikovanie procesov a dátových výstupov Viso Premium, SharePoint
Evidencie, knižnice dokumentov, zber dát SharePoint, SP Web Parts, SP Web Office Services, SQL, SQL Integration Services, InfoPath, .NET, Silverlight,...
Riadenie projektov, úloh SharePoint, MS Project, Project server,Outlook
Výstupy a monitotovanie KPI SP, Excel, SP Excel Services, SP PowerPivot Services, SQL Report Services, SQL Analysis Services,...  
Riadenie vzťahov Dynamics CRM