Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > FM > Princípy implementácie

Princípy implementácie

Na implementáciu FM sa pozeráme prostredníctvom jeho základných objektov a ich interakcií: Majetok a Organizácia s  jej riaditeľnými procesmi s merateľným výkonom a kvalitou. 

Majetok

  • prepojenie majetku, procesov a pracovníkov

Organizácia

  • motivácia a vytváranie príležitostí na zlepšenie pre každého (zamestnanci, zmluvní partneri)
  • adresná zodpovednosť pracovníkov za majetok a procesy

Procesy

  • katalóg procesov, procesné listy
  • ”všetko je proces” prístup, a zlepšovanie každého procesu , plánovanie výkonnosti
  • Metriky - dôraz na dôležitosť dát, ich zber a analýza dát (K/QPI), spravidla sú zakomponované do zmlúv organizácie s konečným odberateľom a do zmlúv so subdodávateľmi

Riadenie

  • dôraz na zvyšovanie spokojnosti zákazníka (plnenie potrieb a požiadaviek)
  • procesy riadené zákazníkom (požiadavky zákazníka)
  • nastavenie požadovanej výkonnosti