Naši zákazníci


Sme Vaše IT!

 

Nový moderný CMS/WMS

 

 

Riešenia > Portál > MS SharePoint

Microsoft SharePoint 2010

Platforma pre tímovú spoluprácu v rámci podniku a internetu, ktorá umožňuje

  • Rýchle reagovanie v meniacich sa podmienkach a potrebách spoločnosti a tým aj prácu s aktuálnymi relevantnými informáciami a postupmi
  • Nastavenie a poznanie stavu podnikových procesov, úloh, zdrojov, analýz, alokácií (kalendárov)
  • Prácu s intuitívnym rozhraním v prostredí, ktoré je blízke cieľovej komunite
  • Sledovanie zmien záujmových oblastí (súbory, zostavy, procesy, ľudia,...)
  • Vytvorenie vnútropodnikovej/programovej/projektovej/vlastnej znalostnej knižnice - wiki
  • Zjednotenie správy a riadenia prístupových oprávnení ku všetkým zdrojom na úrovni procesov a dát
  • Práca vždy a všade, aj keď nie ste pripojení a nemáte svoj počítač – Workspace, Microsoft Office Web Apps

 

Ako vybrať potrebnú licenciu? Otázky a odpovede nájdete tu.

 

Porovnajte jednotlivé edície MS SharePoint 2010.